หลักสูตรของ

WE CHULA TUTOR

* โดยหลักสูตรที่เปิดสอนนั้น ประกอบไปด้วย หลักสูตรไทย, Inter, Bilingual

ระดับชั้นประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6 )*

ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวการบ้านทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 – ม.6 )*

ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวการบ้านทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)*

ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน

คอร์สมหาวิทยาลัย*

วิชาหลักๆของแต่ละคณะ เช่น แคลคูลัส  ฟิสิกส์  บัญชี  เศรษฐศาสตร์จุลภาคมหภาค  กฎหมาย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

คอร์สสอบ แพทย์ 7 วิชา กสพท.

ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ความถนัดแพทย์

คอร์สติวภาษา*

TOEIC   TOEFL   IELTS   ติวพูดภาษาอังกฤษ  ภาษาสเปน  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศษ จีน

คอร์สติวเข้า  ม.1  (โรงเรียนในเครือสาธิต ต่างๆ)( ป.1 – ป.6 )*

ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ความถนัดทางการเรียน

คอร์สติวเข้า ม.4  (รร.รัฐบาลชั้นนำ รร.ในเครือสาธิตต่าง ๆ เตรียมอุดมศึกษา มหิดล)*

ภาษาไทย  สังคม  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 

คอร์สติว Admission*

ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา GAT-PAT, O-NET บัญชี เศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส สถิติ

คอร์สสอบตรง*

TOEIC   TOEFL   IELTS   ติวพูดภาษาอังกฤษ  ภาษาสเปน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาฝรั่งเศษ จีนคอร์สติวภาษาSMART-I สอบตรงบัญชี สอบตรงเศรษฐศาสตร์ สอบตรงนิติฯ สอบตรงสถาปัติฯ สอบตรงรัฐศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรม ความถนัดทางสถาปัตย์  CU-TEP  CU-AAT  SAT  Smart-1  TU-STAR  GMAT

คอร์สอินเตอร์

CU-ATS Physic/Chemistry, CU-AAT, SAT Mat, SAT Subject Test Physic, SAT Subject Test Chem, SAT Subject Test Math LV 1, SAT Subject Test Math LV 2, SAT II Physics, SAT II , TOEIC, TOEFL, IELTS, IGCSE , A-LEVEL, Smart1, TU-GET, CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS, CU-BEST

เรียนกับเราดีอย่างไร

สามารถถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ทันที

        ทำให้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        สามารถบอกให้ติวเตอร์สอนให้ในจุดไหนเป็นพิเศษ

ผู้ปกครองสามารถวางใจได้

       ว่าลูกของท่าน ไม่หนีไปไหน มาเรียน แน่นอน

สะดวกสะบาย ปลอดภัย ประหยัดเวลา

        การเดินทาง สามารถนัด เรียนตามสะดวก

ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง

        จากติวเตอร์ ที่ประสบความสำเร็จ และมีประสบการณ์

สไตล์การสอนของ

WE CHULA TUTOR

เน้นที่ปรับความรู้พื้นฐานก่อน

      เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของเนื้อหาอย่างแท้จริง

จากนั้นนำไปสู่การประยุกต์ใช้

     เพื่อให้สามารถทำโจทย์ต่าง ๆ ได้ อย่างหลากหลายรูปแบบ

ผู้ปกครองสามารถวางใจได้

     ว่าลูกของท่าน ไม่หนีไปไหน มาเรียน แน่นอน

ฝึกทำแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบ

     เพื่อให้น้องๆ มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมีเอกสารประกอบการเรียน

     น้องจะเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

สอบถามติวเตอร์ได้ทันทีที่ไม่เข้าใจ

     ทั้งในขณะที่เรียน หรือหลังจากเลิกเรียนแล้ว

เลือกบทเรียนที่ต้องการได้

    น้อง ๆ สามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการที่จะให้ ติวเตอร์สอนได้เลย